Έργον – Έτοιμο Σκυρόδεμα

Η ΕΡΓΟΝ Τεχνική Κατασκευαστική Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος καθώς και στην ανάληψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο εργοταξιακό χώρο έκτασης 75.000 m2 στο Αντίρριο Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Η ΕΡΓΟΝ στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό αποτελούμενο από πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς καθώς και από τεχνικό εργατοτεχνικό προσωπικό.

Η ΕΡΓΟΝ είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 1ης τάξης στις κατηγορίες έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Βιομηχανικών- Ενεργειακών και Α1 τάξης στην κατηγορία των Λιμενικών.

Η εταιρεία ΕΡΓΟΝ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS και δεσμεύεται στην εφαρμογή όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής, που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της, για την «Παραγωγή και Εμπορία Ετοίμου Σκυροδέματος».

ISO 14001 : 2015

Σχεδιασμός, Παραγωγή και Διάθεση Έτοιμου Σκυροδέματος.

TUV_hellas_iso14001_s

ΕΛΟΤ 1801 : 2008 / BS OHSAS 18001 : 2007

Σχεδιασμός, Παραγωγή και Διάθεση Έτοιμου Σκυροδέματος.

TUV_hellas_iso14001_s

ISO 9001 : 2015

Σχεδιασμός, Παραγωγή και Διάθεση Έτοιμου Σκυροδέματος. Κατασκευή, Συντήρηση και Διαχείριση Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτομηχανολογικών και Βιομηχανικών Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων.

TUV_hellas_iso14001_s

Έργον Φυλλάδιο

Εταιρική Παρουσίαση της Έργον Τεχνική Κατασκευαστική Ε.Ε. Κατεβάστε το σε pdf.

document

Υπηρεσίες

pasisis_icons_kenotomia-

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Σύγχρονη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, καταρτισμένη με το πλέον εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

pasisis_icons_kenotomia-

Αμοιβαία Εμπιστοσύνη

Διασφάλιση της ακριβούς παραγγελίας και παράδοσης της στα χρονικά πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί, με παράλληλη αναλυτική πληροφόρηση του πελάτη για την ποιότητα και ποσότητα του σκυροδέματος που παραλαμβάνει.

pasisis_icons_kenotomia-

Συνεχής Εξέλιξη

Ασφαλής διαχείριση του κινητού εξοπλισμού, με συνεχή εκπαίδευση των οδηγών και συνεργατών και τακτική προληπτική συντήρηση του κινητού και σταθερού εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη.

Συνεργάτες

Η Έργον διατηρεί ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών με επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς που της δίνει το στρατηγικό πλεονέκτημα υπεροχής στο χώρο του Έτοιμου Σκυροδέματος.

Εγκαταστάσεις

Η Έργον επενδύοντας συνεχώς σε νέο εξοπλισμό έχει συγκροτήσει την πλέον σύγχρονη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, καταρτισμένη με το πλέον εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Επικοινωνία

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  75000m2
  έκταση εργοταξιακού χώρου
  1000m3/d
  ημερίσια παραγωγή σκυροδέματος
  0x
  εργατικά ατυχήματα