Εξοπλισμός

Περιγραφή


Διαθέτοντας μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην Δυτική Ελλάδα η Έργον έχει καθιερωθεί στην αγορά ως ο πλέον αξιόπιστος προμηθευτής. Η Έργον εγγυάται ποιοτική υπεροχή των προϊόντων και υπηρεσιών που σας προσφέρει τηρώντας πάντοτε τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Σταθερή Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος

Κινητή Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος

Το κινητό παρασκευαστήριο της ΕΡΓΟΝ έρχεται να καλύψει την προμήθεια υψηλής ποιότητας έτοιμου σκυροδέματος σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η παραγωγή απαιτείται να πραγματοποιηθεί επί τόπου. Από τη στιγμή της παράδοσης και δεδομένης της ύπαρξης πρώτων υλών, σε σύντομο χρονικό διάστημα αρχίζει η παραγωγή σκυροδέματος, με ωριαία παραγωγική δυνατότητα 80 m3/h, χωρίς την απαίτηση ειδικών κατασκευών πρoετοιμασίας εργοταξίου, ειδικών βάσεων κ.λ.π.

Σύγχρονος Στόλος

Διαθέτουμε έναν από τους πλέον σύγχρονους και ολοκληρωμένους στόλους που περιλαμβάνει φορτηγά οχήματα, μπετονιέρες, πρέσες σκυροδέματος διασφαλίζοντας έτσι την ταχεία και ασφαλή μεταφορά και έγχυση σκυροδέματος στο εργοτάξιο σας.
75000m2
έκταση εργοταξιακού χώρου
1000m3/d
ημερίσια παραγωγή σκυροδέματος
0x
εργατικά ατυχήματα