Αιολικό Πάρκο Αντιρρίου

Περιγραφή


Η Έργον στο Αιολικό Πάρκο Αντιρρίου. Η Έργον αποτέλεσε τον κύριο και μοναδικό προμηθευτή έτοιμου σκυροδέματος για την κατασκευή των πυλώνων στις ανεμογεννήτριες Αντιρρίου. Το έργο υλοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ πληρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και τηρώντας τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα. Ο συνεχής έλεγχος των προϊόντων από το στάδιο της προπαρασκευής με έλεγχο ποιότητας αδρανών, σε αυτό της παραγωγής με δειγματοληψία και έλεγχο δοκιμίων αποτέλεσε έναν από τα σημαντικότερα σημεία για την πιστοποίηση της υπεροχής μας σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές. Εφαρμόζουμε τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας και το αποδεικνύουμε σε κάθε μας έργο.

Σύνοψη


Τοποθεσία:
Δυτική Ελλάδα

Έτος:
2018
10x
ανεμογεννήτριες
350m3
σκυρόδεμα/ βάση
6h
σκυροδέτησης/ βάση

Τεχνική Βιβλιοθήκη