Πυλώνας Ανεμογεννήτριας- Σκυρόδεμα

Πυλώνας Ανεμογεννήτριας- Σκυρόδεμα

Πυλώνας Ανεμογεννήτριας- Σκυρόδεμα

Πυλώνας Ανεμογεννήτριας- Σκυρόδεμα