Οικοδομικά Έργα

Περιγραφή


Ένα ευρύ φάσμα οικοδομικών έργων που περιλαμβάνει μονοκατοικίες, πολυώροφα κτίρια γραφείων, εμπορικά και ξενοδοχειακές μονάδες.

Σύνοψη


75000m2
έκταση εργοταξιακού χώρου
1000m3/d
ημερίσια παραγωγή σκυροδέματος

Τεχνική Βιβλιοθήκη

Σκυροδέτηση Γενικής Κοιτόστρωσης και Τοιχίων σε δυόροφη οικοδομή στην περιοχή της Ναυπακτίας.

Περισσότερα

Σκυροδετηση θεμελίωσης οικοδομής στην θέση Ρίζα της περιοχής της Ναυπάκτου

Περισσότερα