έτοιμο σκυρόδεμα σε έργα υποδομής

pasisis_h_ergon_beton_oikodomika-02

έτοιμο σκυρόδεμα σε έργα υποδομής

υποσταθμός Αντιρρίου- έτοιμο σκυρόδεμα