έτοιμο σκυρόδεμα σε έργα υποδομής

pasisis_h_ergon_beton_oikodomika-03

έτοιμο σκυρόδεμα σε έργα υποδομής

υποσταθμός Αντιρρίου- έτοιμο σκυρόδεμα