Σήραγγα Κλόκοβας

Περιγραφή


Η Δίδυμη Σήραγγα της Κλόκοβας αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνικό έργο της Ιονίας Οδού. Έχει μήκος περίπου 3.000 m ( 2.906m ο ένας κλάδος και 2.925m ο άλλος κλάδος ) και βρίσκεται στην περιοχή του όρους Κλόκοβα.

Οι εργασίες για τη κατασκευή της ξεκίνησαν τον Μάιο του 2015 για να ολοκληρωθούν μόλις 13 μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2016.

Η Σήραγγα της Κλόκοβας είναι μια από τις 10 μεγαλύτερες οδικές σήραγγες της χώρας, ενώ θα είναι η μεγαλύτερη οδική σήραγγα του νομού Αιτωλοακαρνανίας και η 2η μεγαλύτερη στη Δυτική Ελλάδα.

Σύνοψη


Τοποθεσία:
Δυτική Ελλάδα

Έτος:
2015- 2017

Πελάτης:
Ιόνια Οδός
2x
μονές σήραγγες
2900m
μήκος
11m
εύρος σήραγγας

Τεχνική Βιβλιοθήκη

Ιόνια Οδός - Μάιος 2015

Βίντεο προόδου κατασκευαστικών εργασιών αυτοκινητοδρόμου "Ιόνια Οδός", Μάιος 2015.

Περισσότερα