Έργα Οδοποιίας

Περιγραφή


Η Έργον μπορεί να αναλάβει έργα οδοποιίας όπως: κατασκευή δρόμων και ποδηλατόδρομων, δημιουργία χώρων στάθμευσης (parking), γηπέδων κ.α.

Σύνοψη