Υποσταθμός Αντιρρίου

Περιγραφή


Η Έργον στον νέο υποσταθμό Αντιρρίου.

Σύνοψη