Υπηρεσίες

Περιγραφή


Διαθέτοντας μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην Δυτική Ελλάδα η Έργον έχει καθιερωθεί στην αγορά ως ο πλέον αξιόπιστος προμηθευτής. Η Έργον εγγυάται ποιοτική υπεροχή των προϊόντων και υπηρεσιών που σας προσφέρει τηρώντας πάντοτε τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

ISO σε κάθε κυβικό Σκυροδέματος

Δειγματοληψία σκυροδέματος στις μονάδες παραγωγής σε καθημερινή βάση, για όλες τις κατηγορίες σκυροδέματος όπως απαιτείται από το αντίστοιχο πρότυπο. Λήψη δοκιμίων στα εργοτάξια, μεταφορά, συντήρηση και θραύση στο εργαστήριο της εταιρείας μας ή στο εργαστήριο επιθυμίας του Πελάτη.

Ποιοτικά αδρανή

Εργαστηριακός έλεγχος των πρώτων υλών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προτύπων για τη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Έλεγχος υγρασίας αδρανών με χρήση υγρασιόμετρων ακριβείας τελευταίας τεχνολογίας.

Παραγωγή Σκυροδέματος στον Εργοταξιακό σας Χώρο

Δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης κινητής μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στον εργοστασιακό σας χώρο. Η συγκεκριμένη μέθοδος συνιστάτε σε περιπτώσεις όπου η απαιτούμενη ποσότητα σκυροδέματος είναι μεγάλη, η παραγωγή συνεχής μέσα στην ημέρα και αφορά απομακρυσμένες περιοχές όπου το κόστος μεταφοράς είναι υψηλό.

Μεταφορά Σκυροδέματος στον Εργοταξιακό σας Χώρο

Διαθέτουμε έναν από τους πλέον σύγχρονους και ολοκληρωμένους στόλους που περιλαμβάνει φορτηγά οχήματα, μπετονιέρες, πρέσες σκυροδέματος διασφαλίζοντας έτσι την ταχεία και ασφαλή μεταφορά και έγχυση σκυροδέματος στο εργοτάξιο σας.

Έγχυση Σκυροδέματος με ιδιόκτητες Αντλίες

Η Έργον αποτελεί την ιδανική λύση όταν πρόκειται για μίσθωση αντλίας σκυροδέματος. Εμπιστευτείτε μας για άμεση παράδοση άριστης ποιότητας έτοιμου σκυροδέματος στον εργοταξιακό σας χώρο.
75000m2
έκταση εργοταξιακού χώρου
1000m3/d
ημερίσια παραγωγή σκυροδέματος
0x
εργατικά ατυχήματα